Tjänster

Översikt

Efoel AB är ett företag som erbjuder service inom personlig assistans och hemtjänst och vi bedriver även ett HVB- hem för ensamkommande flyktingbarn. Vi arbetar med bestående funktionsnedsättningar och individuellt anpassad assistanssamordning och hemtjänst. Vårt mål är att med rätt personal kunna erbjuda tjänster med hög standard som hjälper våra kunder att upprätthålla ett liv med hög livskvalitet. Vi sätter alltid våra kunder först och vi vill vara det självklara valet och erbjuda tjänster de kan lita på. 

Hemtjänst

Vi har en hög standard inom vår hemtjänst service.

Målet med vår hemtjänst, ledsagning och avlastning är att vi vill underlätta för dig att leva ett självständigt liv. Du får möjlighet att bo kvar hemma så länge som möjligt och känna dig trygg.

Efoel hemtjänst har utbildad personal med flera års erfarenhet inom vård och omsorg. Våra medarbetare har kvalificerad utbildning som säkerställer att du får rätt hjälp med hög kvalitet.

Ditt biståndsbeslut anger dina behov och tillsammans med dig gör vi en genomförandeplan som talar om hur och när dina insatser ska utföras. Du får en egen kontaktperson som samordnar att dina insatser utförs enligt dina behov och önskemål. Kontaktpersonen har även kontakt med dina närstående. Kontaktmannen är länken till övriga anställda och bevakar om ditt behov förändras.

Alla som utför tjänster hos dig dokumenterar för att säkerställa att du har fått dina insatser utförda. Du har alltid möjlighet att läsa din personakt.

Efoel hemtjänst bygger sin verksamhet på en helhetssyn med kunden i fokus. Vi visar alla kunder respekt och empati, och vi är alltid lyhörda för dina önskemål. Vi värdesätter att alla våra anställda har ett öppet och respektfullt förhållningssätt. Vår personal har tystnadsplikt.

Har du åsikter, synpunkter eller klagomål gällande vårt arbete är du alltid välkommen att kontakta oss. Vi vill ständigt förbättra vår verksamhet och dina synpunkter är viktiga för oss.

När din handläggare har utrett vilka dina behov är och du fått ett biståndsbeslut, har du möjlighet att själv välja vem som ska utföra din hemtjänst, ledsagning och avlastning.

Vill du välja Efoel hemtjänst vänder du dig till din handläggare i stadsdelen eller kommunen och berättar det. Vi kontaktar dig så snart vi får meddelande om ditt val.

Vi vänder oss till kunder i hela Stockholms stad (endast hemtjänst, ej ledsagning) , Nacka kommun och Salem kommun (hemtjänst och ledsagning). Vi är verksamma dygnet runt. 

Personlig assistans

Assistanssamordnare som sätter dig som kund i första hand
Efoel är samordnare av personlig assistans och är godkänd av Socialstyrelsen. Vi erbjuder dig och dina assistenter kunskap och erfarenhet genom råd, stöd och service. 

Du och ingen annan har den bästa kunskapen om hur din assistans ska genomföras. För oss är det därför en självklarhet att du bestämmer utformningen av ekonomi, personal och genomförande. Tillsammans lägger vi upp en plan som är anpassade efter dina behov och förutsättningar.

Vi är ett familjärt assistansföretag som alltid sätter dig som kund i fokus. Med vår erfarenhet kan du känna dig trygg i att du får den assistans du vill, behöver och har rätt till. 

Det är utifrån dina behov och önskemål vi utgår ifrån när vi planerar din assistans. Dina assistenter bär även de en betydande roll när det gäller kvalitén i den utförda assistansen.

Vi är övertygade om att trivs personalen får du ut mycket mer av dem. För att säkerställa kvalitet ser därför vi till att vi erbjuder kollektivavtal, bra arbetsförmåner och kompetensutveckling.

Att skaffa eller byta assistanssanordnare upplever många är jobbigt eller tidskrävande. Det behöver det inte alls vara – vi på Efoel hjälper dig igenom hela processen från A till Ö. Oavsett om du har assistans idag eller tror att du är berättigad till assistans så är du välkommen att kontakta oss för ett förutsättningslöst möte.

Vi har huvudkontoret i Stockholm men vi arbetar med kunder och personliga assistenter över hela Sverige. Vi erbjuder råd, stöd och service till alla som har rätt till personlig assistans enligt LSS.

Vi på Efoel vet även hur svårt det kan vara att få hjälpbehovet tillgodosett och finns därför med dig under hela processen, från ansökan till att utföra beslutet. Detta innebär att vi hjälper dig med din ansökan så du får rätt beslut utefter dina behov. Om du önskar är vi även med som stöd när myndigheter kommer på hembesök. Vi ger råd och stöd till såväl dig, dina anhöriga och dina assistenter, stöd i samband med myndighetskontakt, hjälper med överklaganden till sista instans om det krävs och anordnar assistansen kring dig.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss.